På Ica City i St. Pergallerian i Uppsala har man tagit bort systemet med obemannade kassor efter två år. Svinnet blev för stort och vägdes inte upp av ökad effektivitet.
– Det är bra att den är borta. Man var tvungen att hålla koll. Ofta satt man i en kassa samtidigt och då var det omöjligt, säger Malin Svedbergh jobbar i kassan på Ica City i Uppsala.
Nu har butiken två nya bemannade kassor i stället för självutckheckningen.

Eftersom Malin Svedbergh ofta satt i en kassa samtidigt som hon skulle ha uppsikt över självutcheckningskassorna har inte heller hennes schema förändrats avsevärt.
– Under lunchen stod vi där och hjälpte till. Då har vi mest kunder, men annars har det inte förändrats alls, säger hon.

Ica City i Uppsala är ovanligt. Butiker som infört någon form av icke-bemannat kassasystem tar sällan bort det igen. Har det hänt handlar det ofta om pilotbutiker, där kedjan testat systemet första gången.  På Willys till exempel prövade man självcheckout på en butik år 2008. Just där togs det bort och i stället infördes det på andra butiker. I dag har kedjan 15 butiker med självcheckout och 40 med självscanning.
– Att vi tog bort det igen i pilotbutiken berodde bara på att det inte passade just där. Kunderna gick till kassan i alla fall, berättar Johanna Eurén, kommunikationsansvarig på Willys.

Självscanning, där kunden går runt med en dosa och scannar och packar varorna inne i butiken, har funnits i Sverige sedan dåvarande B&W införde det 1999. På senare år har allt fler butiker också infört självcheckout, där kunden själv gör kassajobbet vid utgången. Och fenomenet fortsätter att växa på alla de kedjor som valt att satsa.Coop räknar med att införa obemannade kassasystem i ytterligare cirka 30 butiker bara i år.

Enligt de stora matkedjorna minskar inte personalbehovet vid införandet av obemannade kassasystem. Snarare får de anställda mer varierade uppgifter och kan finnas till för att möta kunderna på golvet. På Ica menar man till och med att antalet anställda kan ha ökat där man infört obemannade kassasystem.

Fakta

Obemannade kassasystem

Sjävscanning - Kunden har en streckkodsläsare med sig i butiken och packar varorna direkt samt betalar vid utgången. Ibland görs stickprover då kundens varor packas upp av anställda för att kontrollera att allt är scannat.

Självcheckout -- Kunden scannar varorna själv en streckkodsläsare vid utgången. Ofta övervakas utcheckningen av personal som även måste godkänna vissa köp, som alkohol och tobak.

Det ser lite olika ut med obemannade kassasystem hos de olika kedjorna. Coop, Ica och Willys har både systemet med självcheckout (oftast i mindre butiker) och självscanning. En del butiker har både och. Hemköp har bara självcheckout. De flesta ökar fortfarande antalet butiker med obemannade kassasystem. Mot strömmen går Lidl och Netto som bara har bemannade kassor och inga planer på att införa någon form av obemannat kassasystem.