Gemensamt
byggde vi en grund
för människans rätt
och värdighet
mot trångboddhet
och lönedump
det skedde inte
av en slump

 

Nu tas tillbaks
det hopp
om trygghet
vi har känt
man ska nu åter
va´ till lags
känna orättvisans
råa kyla
tiderna har vänt

 

Skola vård och omsorg
allt säljs ut på rad
billigt ska det va–
för övre
klassens folk
skatter holkas ur
istället byggs
en kraftig mur
tvärs igenom
land och stad

Mats Hammarlund