För anställda betyder ofta ”ökat behov av flexibel bemanning” att arbetsgivarna anlitar bemanningsföretag eller gör om heltider till deltider. Men flexibiliteten har även andra konsekvenser: som att kompetent personal försvinner och med den yrkesstatusen. Med finansiering av Handelns utvecklingsråd ska Lars Walter på Handelshögskolan i Göteborg därför studera hur anställningsform påverkar arbetet. I slutet av april hoppas Lars Walter att de är klara.

Varför har du valt att studera detta?
– Idén fick jag på ett seminarium som Center for retailing hade tillsammans med Svensk Handel i Göteborg.
En återkommande fråga var ”Hur kan kompetent personal som vill stanna kvar kombineras med flexibel organisering?”
Handlarna var mycket bekymrade över att å ena sidan kunna behålla kompetent personal och å andra sidan få flexibilitet genom tillfälliga anställningar och deltider. Kostnadseffektiviseringen, om man så vill, säger Lars Walter, universitetslektor vid Handelshögskola i Göteborg.

Hur ska ni gå tillväga?
– Vi har valt ut några arbetsplatser inom dagligvaruhandeln, trädgårdsbranschen, några apotek och en klädbutik för att se hur de löser sin bemanning, hur de tänker kring det och vilka konsekvenser det får.
Det är för tidigt att säga någonting än, men vi kan se att det finns olika strategier att lösa dilemmat bra anställningsvillkor och kompetent personal och flexibilitet.
Det spridda urvalet ska göra att vi fångar upp alla dimensioner.

Vad vill ni uppnå?
– Vi hoppas att både arbetstagare och arbetsgivare ska kunna ta till sig vår forskning och att vi kan öka förståelsen för bådas perspektiv.
Men också öppna ögonen för om den lösningen man har verkligen är bäst. Det finns också mycket traditioner i varför man gör som man gör. Heltiderna fanns ju till exempel på den mansdominerade arbetsplatsen.
 Om arbetsvillkor inte är bra söker sig inte personer till handeln och de stannar inte. Kompetens försvinner. Samtidig kan inte kostnaderna höjas hur mycket som helst.

Fotnot: Center for retailing är ett forskningscentrum vid Göteborgs Handelshögskolan som ska öka kunskapen om handelns betydelse. Lars Walter är ansvarig för Centret.