Vi har haft flera diskussioner med vår arbetsgivare angående vårt schema och våra raster. Vi är missnöjda med vårt schema men vi får inget gehör från vår arbetsgivare. Vad kan vi göra?
Jonas

Svar: För att ni ska få den bästa möjligheten att påverka er arbetsgivare till att ändra schemat så skulle ni behöva snacka ihop er och gemensamt formulera vad ni tycker är fel. Det kan vara en utmaning, vi är alla olika och har olika idéer om vad som är bra arbetstider.

Lättast är nog att ordna ett möte utan er chef. Då kan ni ta upp kritiken i lugn och ro. Annars kan ni be alla arbetskamrater att skriva ner sina synpunkter och sedan sammanställa detta. Försök att formulera er kritik med hjälp av egna förslag på lösningar. Fundera också på hur ni vill lägga fram kritiken för arbetsgivaren.
Om ni ska gå alla tillsammans till chefen eller om ni ska utse några representanter som för er talan är beroende av vad ni tror skapar störst tryck i frågan. Huvudsaken är att arbetsgivaren förstår att ni är många som står bakom och att ni håller ihop.

I lag och kollektivavtal finns flera bestämmelser som reglerar hur arbetstid och raster får läggas ut. Om arbetsgivaren har brutit mot någon av dessa så finns det tydliga skäl till att förmå arbetsgivaren att förändra den delen av schemat.

Hör gärna av er till Handels Direkt så kan vi se över detta och ge ytterligare råd om hur ni kan snacka ihop er.
Jaana Olsson, Handels Direkt