Ska anställda konfrontera snattare?
Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels: – Det är horribelt. Vad är det för dumheter?  Att ingripa är att utsätta sig för fara. Man vet aldrig vad en person är kapabel till i en trängd och stressad situation. Däremot kan man ju i uppfostringssyfte säga åt en 10-åring som snor.

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel: – Det är ohållbart att inte agera alls. I de flesta fall urartar inte situationen. Men det kan vara svårt att avgöra när det innebär en risk att konfrontera snattare. Det är en balansgång, men anställdas säkerhet går först.

Hur stort arbetsmiljöproblem är snatteriet?
Krister Colde: – Ett av de största.
Per Geijer: – Ett av de största.

Vad ska man göra för att komma åt problemen?
Krister Colde:– Fler väktare och övervakningskameror. Man ska alltid sätta sin säkerhet först och därför inte ingripa.

Per Geijer: – Ändra lagstiftningen så att det blir hårdare straff för den som snattar och butiker får laglig rätt att porta återfallssnattare samt ge personalen mer utbildning i riskbedömning.