Vid Frisörföretagarnas kongress den 5–6 oktober diskuteras huruvida organisationen ska fortsätta att ha kollektivavtal med Handels.
– Vi har fått starka påtryckningar från medlemmarna att vi behöver ett avtal som gör det möjligt att konkurrera på samma villkor som övriga branschen, säger Frisörföretagarnas ordförande Matilda Mielind.

Styrelsen vill ha kongressens mandat att bestämma om man ska förhandla om ett nytt avtal från 1 april 2014 eller upphöra som avtalsbärande arbetsgivarorganisation. Beslutet ska grundas på resultatet från den arbetsgrupp som Handels och Frisörföretagarna tillsatte i somras. Arbetsgruppens uppgift är bland annat att ge parterna en gemensam bild av branschens förutsättningar.

Många medlemmar inom Frisörföretagarna kräver enligt Matilda Mielind att ob-reglerna i frisöravtalet ändras. Hon menar att ob-tilläggen gör det näst intill omöjligt att konkurrera med den stora del av branschen som saknar kollektivavtal.
– Som det är nu kan vi inte ha öppet på tider då kunderna vill nyttja våra tjänster.
Om inte ob-reglerna ändras anser vissa medlemsföretag att det vore bättre att inte ha något kollektivavtal alls.

Det vore mycket olyckligt om Frisörföretagarna upphörde som arbetsgivarorganisation, tycker Handels ombudsman Linda Palmetzhofer.
– De lämnar en bransch åt sitt öde och sätter hela svenska modellen på spel. Utan en organisation som tar arbetsgivaransvar och parter som reglerar branschen blir det vilda västern, säger Linda Palmetzhofer.

Hon tror inte att sänkta löner och ersättningar löser frisörbranschens problem. Men hon hoppas att arbetsgruppen ska leda till att fack och arbetsgivare bättre förstår varandras synsätt.
– Om vi får förståelse för problemet kan vi bättre tillmötesgå varandra.

Förhandlingar om frisöravtal har brukat ske i maj, efter att bland annat detalj- och partihandeln blivit klara med sina uppgörelser. Våren 2014 har Handels inga andra avtalsförhandlingar. Linda Palmetzhofer anser därför att frisörförhandlingarna denna gång bör ske i februari och mars för att ha ett avtal klart till 1 april. Detta förutsätter att Frisörföretagarna de närmaste månaderna beslutar sig för om man vill fortsätta att vara Handels motpart.

Fakta 

Ob-tillägg i frisöravtalet

Vardagar efter kl 18: 50 procent
Lördag 12--13: 70 procent
Lördag efter kl 13 samt
sön- och helgdagar: 100 procent

Bakgrund

Ob-tilläggen en het stridsfråga 

Avtalsförhandlingarna på frisörområdet mellan Handels och Frisörföretagarna har på senare år varit mycket svåra. Frisörföretagarna har envist krävt sänkta ob-tillägg, och Handels har lika envist vägrat.

Efter strejkhot och medling slöts i juni i år ett avtal som löper fram till 31 mars 2014. Frisörföretagarna ville inte teckna ett längre avtal, och hänvisade till att de ville diskutera kollektivavtalets framtid med organisationens medlemsföretag.

Parterna tillsatte en arbetsgrupp som ska ta fram statistik och gemensamma slutsatser för frisörbranschen. Gruppen skulle enligt avtalet ledas av en oberoende expert. Hittills har dock arbetet skett utan en sådan ledare. Gruppen har ingen deadline för sitt arbete, men förväntas att lämna någon form av underlag inför förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal från 1 april 2014.