Men vad man ska göra med snattaren är inte solklart, visar Handelsnytts undersökning (s 4). Om det finns tydliga riktlinjer i butikerna så går de oftast ut på att ringa väktare eller chefen när man upptäcker att kunder stjäl. Tills dess ska man gärna hålla kvar den misstänkte.

Det kan lätt bli hotfulla situationer  – och vem vill hamna ensam med en misstänkt snattare långt inne i butiken? ”Man vet ju inte nuförtiden. De kan ju rycka fram en kniv eller vad som helst. Förr hände det att jag stoppade snattare. Men nu har jag blivit mer försiktig.” som en anställd sa i Handelsnytts rundringning.
På mindre orter är också risken stor att du möter snattaren på gatan. Obehagligt är bara förnamnet

Kanske är snatterierna ett av de största arbetsmiljöproblemen för dem som jobbar i butik. Även om det finns väktare och butikskontrollanter så faller ändå ansvaret tungt på de anställda. För även om man inte måste ingripa är det svårt att låta bli. ”Det är ju våra jobb det handlar om i slutänden. Det kostar ju pengar.” konstaterade en annan anställd.
Och många butiksanställda med ansvarskänsla identifierar sig med sin arbetsplats när de ser att kunderna stoppar på sig grejer utan att betala. Då rinner adrenalinet till. På ren ilska kan de lyckas få snattare att lämna ifrån sig det som finns innanför jackan.

Fackets inställning är enkel, butiksanställda ska inte konfrontera snattare. Det är att utsätta sig för fara och den egna säkerheten kommer först. Nja, säger arbetsgivarorganisationen Svensk Handels säkerhetschef.  ”Det är ohållbart att inte agera alls.”

Frågan måste upp på bordet ordentligt, stötas och blötas mellan fack och arbetsgivare. Saken bör diskuteras på varje arbetsplats med alla anställda. Behövs det väktare ska det finnas väktare. Behövs högre bemanning ska det vara det. Inga anställda ska behöva vara oroliga för hur de ska bete sig, eller känna sig pressade av kulturen på jobbet att ingripa mot snattare om de inte vågar eller vill.

När det gäller rån är det solklart vad som gäller, hur företag och fack tillsammans verkar förebyggande och vad som sker om det trots allt händer. På samma sätt behövs kanske en särskild gemensam handlingsplan för snatterierna, smårånen som sker varje dag och påverkar alla anställda.