Kvinnor har lägre lön, jobbar mer deltid, tar större ansvar för hem och barn, drabbas oftare av förslitningsskador och har högre sjukfrånvaro än män. Statistiken är tydlig: kvinnor har sämre arbetsvillkor än män.
– Många önskar nog att det ska komma ett starkt fackförbund som inte upprör någon men ändå förändrar allt till det bättre. Det är inte realistiskt, säger Rebecka Bohlin, en av författarna till den nyutgivna boken ”Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet”.

Rebecka Bohlin och medförfattaren Sara Berg har länge lärt ut feministiskt självförsvar tillsammans. Oftast är det unga tjejer som kommer.  En dag, när småbarnslivet hittat sin lunk, funderade de på hur de skulle nå även äldre kvinnor och hur kunskaperna i feministiskt självförsvar (se faktaruta) skulle kunna användas på jobbet. Resultatet blev boken.
– Vi ville nå Berit som sitter i kassan i en liten stad. Många lite äldre ser det som sin roll att serva andra, säger Rebecka Bohlin.

I mitten av september landade boken i butik. Därefter har intervjuerna avlöst varandra, mest med journalister från fackliga tidningar, men även från Aftonbladets TV.

Rebecka Bohlin har själv varit där – den som fixar och den som biter ihop. Ett exempel är när hon jobbade i butik. Av jobbet fick hon ondare och ondare i axlarna. Hon sa ingenting. Sen blev hon journalist. Datorns mus var helt fel placerad för henne.  Men hon bet ihop. Resultaten blev en belastningsskada som hon lever med än i dag.
– Jag tänkte. Jag fixar det här. Det är bara att köra på. Jag ville inte skapa problem.

Men det blev tvärtom. Om hon pratat med kollegorna kanske de hade känt igen sig och tillsammans kunnat prata med chefen. Rebecka  Bohlin skulle inte ha varit ensam och sannolikheten att chefen lyssnat hade varit större. Då hade Rebecka Bohlin sluppit arbetsskadan.

Stopp, tänker du kanske nu. Det där stämmer inte. Säger jag ifrån får jag sparken.
– Min erfarenhet är att det många gånger faktiskt går att förändra, säger Rebecka Bohlin.
– Börja i det lilla, säger Sara Berg och Rebecka Bohlin fyller i: Det kan handla om att säga nej till att för sjunde gången ta det långa passet i kassan.
 – Nu är det sjunde gången i rad som jag får långpasset. Jag har inte sett att Anders fått göra det. Eftersom man får ont i axlarna av att sitta i kassan skulle jag vilja att vi fördelade den arbetsuppgiften mer rättvist.
 – Eller att på mötet där chefen säger att hen vill ge jobbet till mannen fast det finns en kvinna med samma kvalifikationer, ta upp jämställdhetsplanen och läsa ”Vi strävar efter en jämn könsfördelning på vår arbetsplats”… och säga ”om vi nu har en kvinna som är lämplig för jobbet och inte väljer henne hur ska vi då kunna uppnå målet som vi själva tagit fram?”

För att kunna sätta gränser behöver man prata om det som händer.
– Det ger bekräftelse på att man inte överreagerar och styrka att tillsammans säga ifrån, säger Sara Berg.

Så här sätter du gränser

Rebeckas och Saras råd

Lyssna på dig själv. Skruva upp volymen på dina känslor.
Prata med en kollega om hur du känner och se om ni kan stötta varandra.
Kom ihåg att alla de rättigheter vi har på jobbet, från semesterrätten till arbetsmiljölagen, är resultatet av en gemensam kamp.  

Exempel ur boken
Arbetsförhållanden:
Du jobbar ensam i butiken och blir utsatt för rån. När rånaren gått ringer du chefen, som kommer.
Du går hem men börjar må allt sämre. Chefen erbjuder psykologstöd. Du och dina kollegor vill ha stopp på ensamarbetet. Ni kollar runt hur andra har det. Presenterar för chefen och poängterar att det även kan minska långtidssjukskrivningar. Ni börjar förhandlingar med chefen.

Arbetet hemma:
Kvinnor lägger ner fem timmar mer på hemarbete än män. Hur ser det ut hos er? Skriv båda en lista på det ni gör och hur lång tid det tar. Diskutera vem som gör vad och varför.

Bokfakta

Titel: Bit inte ihop!
Författare: Rebecka Bohlin och Sara berg.
Förlag: Ordfront  förlag.

Feministiskt självförsvar
Ger verktyg att möta det våld och de kränkningar som kvinnor utsätts för av män. 
Har olika grenar, mentalt,fysiskt, verbalt  och politiskt.