– Det går helt klart åt rätt håll, säger marknadschefen Robert Arvidsson.

Sedan i våras har Team Sportia varit nära konkurs då de inte kan betala sina skulder. Konkurshotet gällde åtta egenägda butiker. I augusti sköt ägarna till pengar och nu har de som sportkedjan är skyldig pengar gått med på att skriva ner skulderna. Det ökar möjligheten att hitta köpare till butikerna, som annars måste stängas. Butiken i Norrköping lades ner redan i somras. Två av fyra anställda erbjöds jobb inom Team Sportia koncernen.

Arbetet med att hitta nya ägare till de resterande sju butikerna pågår för fullt. I dagsläget finns det intresserade köpare till tre av butikerna.  De skulle då driva butikerna i franchiseform.

Men jakten på köpare befinner sig lite i ett moment 22. För att en ny ägare ska kunna ta över måste skulderna vara reglerade och rekonstruktionen avslutad (se faktaruta). Det är tingsrätten som avslutar en rekonstruktion och det har ännu inte gjorts.
– Vi kommer att öppna en ny franchisedriven butik i Emporia i Malmö, där har anställda från våra egenägda butiker i området fått jobb. Om vi skulle behöva lägga ner fler butiker hoppas vi att så många anställda som möjligt ska få jobba vidare på andra butiker inom Team Sportia, säger Robert Arvidsson.

Team Sportia

126 butiker Team Sportia drivs till största delen i franchiseform. Sportkedjan har runt 124 butiker och cirka 1000 medarbetare. De 7 egenägda butikerna ligger i Stockholmstrakten, Malmötrakten och Lund. Här jobbar drygt 30 anställda.

Norrköping med 4 anställda lades ner i slutet av juli. Huvudkontoret ligger i Mölnlycke, Göteborg.

Inom kort öppnar Team Sportia två nya butiker, en i Malmö och en i Lerum.

Fakta:

Företagsrekonstruktion Sedan konkurshotet i maj befinner sig Team Sportia under företagsrekonstruktion. Det innebär alltid stora omgörningar för att få bukt med de ekonomiska problemen.  Det är tingsrätten som fattar beslut om företagsrekonstruktion. Det är också tingsrätten som utser en så kallad rekonstruktör som ska hjälpa företaget att komma på fötter. Det är även tingsrätten som avslutar en rekonstruktion. Detta kommer strax att ske, enligt Team Sportias marknadschef Robert Arvidsson.