Ett avtal med Handels har gjort det möjligt för Hemköp Skanstull i Stockholm att utöka öppettiderna till 06–24 alla dagar. Avtalet slöts trots att Handels enligt sin egen policy inte godkänner öppettider utöver 8–21 på vardagar och 9–21 på helger.
Avtalet som tillåter att butikens anställda jobbar till klockan 00.30 gäller tills vidare och innehåller ingen skrivning om uppsägning.
– Det innebär enligt vår uppfattning att avtalet kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid, säger Per Bardh, avtalssekreterare och chef för Handels förhandlingsenhet.

Förhandlingsenheten har gått ut med information till alla ombudsmän att förbundet inte accepterar överenskommelse om permanent arbete i butik efter klockan 24.00. Facket stramar samtidigt upp sina rutiner för förhandlingar om arbetstid.
I skrivelsen om nattarbete slår Handels fast att det krävs starka och välmotiverade skäl för att förbundet ska teckna avtal om avvikelser från den lagstadgade nattvilan mellan midnatt och klockan fem på morgonen. Ombudsmän som delar i sådana förhandlingar måste alltid kontakta förbundskontoret.

Nyligen medgav Handels dispens för nattarbete inom byggvarukedjan Byggmax (se separat artikel). Här rör det sig om ombyggnadsarbete och inte om butiksförsäljning.

Läs också: Arbetsgivare beklagar upprivet nattavtal