– Man kan inte visstidsanställa hur länge som helst och vi behöver en flexibilitet. Vi är helt styrda av hur stora ordrar vi får från apoteken, säger Mats Johnson, logistikchef på Tamro.
 
Efter 2 år går en tidsbegränsad anställning, som vikariat, automatiskt över i en tillsvidareanställning (se faktaruta). Tamro i Stockholm har haft en stor andel visstidsanställda som fått sina kontrakt förlängda efter behov. Men ju närmare en tillsvidareanställning de varit desto kortare har deras kontrakt blivit. Endags-kontrakt har varit vanligt. De långa vikariaten gick till dem med kort anställningstid.

En som låg nära gränsen för tillsvidareanställning och därmed fick endags-kontrakt var Johana Chavez. Hon vände sig till Handels i Stockholm, som ansåg att agerandet syftade till att slippa anställa henne fast och att företaget bröt mot las. Tamro i sin tur menade att de inte hade råd att anställa. Förhandling inleddes.

Kort efter att förhandlingen avslutades ändrade Tamro i Stockholm anställningsförfarande. Enligt förhandlingsprotokollet ska Tamro sluta med visstidsanställningar från och med 1 november.  Alla visstidares kontrakt avslutas senast den 31 oktober. I stället ska de hyra in personer från bland annat bemanningsföretaget Arena. 

Logistikchefen Mats Johnson var inte med på förhandlingen och han har svårt att förstå hur det skulle fungera i praktiken.
– Jag har väldig svårt att se att vi skulle kunna vara så kategoriska, säger han.

Visstidarna på Tamros Stockholms lager ska få ett personligt möte inbokat med Arena.
– Min bedömning är att visstidarna har god chans att få anställning där. Sen kan man ju fråga sig om det är bättre att vara bemanningsanställd än att ha en visstidsanställning. Som visstidare kan du få förlängt eller inte.  Bemanningsanställdas kontrakt ska vara på heltid och är du inte uthyrd ska du ha garantilön. Men du kan ju bli uthyrd till flera ställen, säger Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels, och den som skötte den centrala förhandlingen med Tamro.

Johana Chavez som vände sig till Handels fick ett avgångsvederlag och  studerar i dag.

Fakta:

Lagen om anställningsskydd, las

Den som haft en tidsbegränsad anställning i två år ska bli erbjuden en tillsvidareanställning.

Det finns olika former av tidsbegränsade anställningar, allmän visstid, vikariat och säsongsarbete. Anställningsformerna kan inte räknas ihop.  På Tamro gäller ett kollektivavtal mellan Handels och Almega och las.

I Handels kollektivavtal med Svensk Handel räknas anställningsformerna ihop. Genom kollektivavtalet är skyddet för de anställda starkare än i las.

Tamro

Finns på tre orter

Tamro kör framför allt ut läkemedel till alla apotek i landet och finns i Stockholm, Göteborg och Umeå och har runt 550 anställda.