Jag jobbar i en mindre butik som enda anställda på heltid, butiken har öppet måndag – lördag. Jag och min arbetsgivare håller nu på att lägga ett nytt årsarbetstidsschema för 2014. Nu undrar vi vad min årsarbetstid är för 2014?
Bertil

Svar: Från och med 1 januari 2014 blir det nya schemaregler i Detaljhandelsavtalet avseende årsarbetstid för butiker som har öppet färre än sju dagar per vecka. Det kommer bli samma schemaregler oavsett om butiken har öppet sex eller sju dagar per vecka.

Det innebär att man som heltidsanställd kommer få en veckoarbetstid på i genomsnitt  38 timmar och 15 minuter per vecka även på arbetsplatser som har öppet färre än sju dagar per vecka.
Med ändringen i avtalet behövs ingen årsarbetstid räknas fram. Arbetstiden blir i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter timmar per vecka oavsett om det är en helgdag mitt i veckan eller ej.
Är man deltidsanställd och arbetsgivaren tidigare har minskat ned arbetstiden på grund av infallande helgdagar aftnar omräknas veckoarbetstiden enligt följande från och med 1 januari 2014:
Kontrakterad arbetstid per helgfri vecka x 0,96 = ny genomsnittlig arbetstid per vecka.

Till och med 31 december 2013 gäller de gamla reglerna för anställda i butiker som har öppet färre än sju dagar per vecka. De innebär att veckoarbetstiden är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka för heltidsanställd.
Claes Larsson, Handels Direkt