Innan DHL tog över driften av lagret hade de anställda Handels kollektivavtal. Men DHL har avtal med Transport. Så när DHL tog över i februari i år menade Transport att deras avtal ska gälla. Handels höll inte med.

Nu kommer inte förbunden längre utan har vänt sig till LO, som får avgöra vilket avtal som ska gälla.
– Vi menar att verksamheten är identisk som innan DHL tog över. Det är lagerarbete som bedrivs. Och Handels organiserar lageranställda och har avtalsrätten på lager, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels.

När en verksamhet överlåts ska de gamla villkoren gälla i ett år. Men Handels avtal löpte ut i mars i år, en månad efter överlåtelsen. Från och med april i år har lagerarbetarna därför omfattats av Transports avtal, inte Handels.

För lagerarbetarna har avtalsbytet bland annat betytt sämre ob- och skiftersättning. Även arbetstiderna kan påverkas. Transports avtal tillåter schemaläggning dygnet runt, vilket inte Handels avtal gör. De anställda har även förlora lokalt framhandlade förmåner som exempelvis lunchsubventioneringar och friskvård.
– De har däremot fått behålla villkor som hör ihop med anställningskontraktet. De får exempelvis behålla sin grundlön, säger Fredrik Ståhlberg, ombudsman på Handels Stockholmsavdelning som suttit med i de lokala förhandlingarna.  

– Det Lagena ägnar sig åt är ren avtalsshopping, de vill vinstoptimera genom sämre villkor för de anställda, säger både Fredrik Ståhlberg, på Stockholmsavdelningen och Mikael Segel, ombudsman på Handels.

Fakta

Handels avtal löpte ut

När en verksamhet överlåts ska de gamla villkoren gälla i ett år (Lagen om anställningsskydd). Men Handels avtal löpte ut en månad efter övergången.

Lagena är en vin- och spritgrossist. De har runt 75 anställda.