Spillvärmen från kylarna och frysarna går till att värma butiken och trottoaren utanför. Lokala producenter används. Gammalt bröd går till lantbrukare som använder det som djurmat.
– Vi källsorterar också. Ska vi slänga konserver får vi tömma och sortera dem, säger Isa.
– Än så länge har vi bara snabbfirat att vi vann, med tårta till lunch.