– Att ha jobbat på en butik som man kan cykla till och nu får 16 mil, tur och retur, att pendla kanske inte är jättebra. Men bättre att pendla 16 mil och ha jobb än att inte ha jobb alls, säger Pierre Webitsch, ombudsman på Handels, som har förhandlat för de anställda.

Tre av de åtta som jobbat i Färjestaden har fått jobb på H&M i Oskarshamn. Ytterligare en, som erbjudits den möjligheten, klarar av hälsoskäl inte pendlingen och tackade nej. En hade redan ett vikariat på H&M Kalmar. Nu blir det ett fast jobb. En anställd går i pension och två blir arbetslösa med två månaders uppsägningstid.

Egentligen gäller ingen gemensam turordning, varken med Kalmar eller Oskarshamn, eftersom butiken i Färjestaden ingår i en annan kommun. Men butiken i Oskarshamn var nyöppnad och hade bara provanställda. H&M gick med på att inte förlänga provanställningarna och låta personal från Färjestaden börja där i stället.

Ölandsbutiken har funnits sedan mitten på 1980-talet. För två år sedan öppnade ett nytt köpcenter med modebutiker i utkanten av Kalmar.
– Då går det inte ihop sig längre, säger Pierre Werbitsh.