Forskningen om handeln ska stärkas. Vid årsskiftet drar det helt nya Centrum för handelsforskning i gång vid Lunds universitet. Här ska man studera framför allt två områden i inledningsskedet. Det ena handlar om hur näthandeln påverkar de fysiska butikerna.
– Hur mycket varor kommer att finnas i butikerna i framtiden, hur många kommer vara showrooms? säger Ulf Johansson, centrumets föreståndare och professor i marknadsföring.
– Andra biten handlar om att kunderna blir kunnigare och kunnigare. Vilken kompetens krävs av de butiksanställda för att matcha det?

I ett senare skede planerar man att studera bland annat hur handeln kan möta kundernas krav på transparens, till exempel det ökade intresset för villkoren för de som tillverkar varorna.
– Etiken och moralen kommer bli jätteviktig, säger Ulf Johansson.

Runt tio personer, allt från doktorander till professorer, är knutna till centrumet, från halv- till heltid. Forskarna kommer från olika discipliner vid Lunds universitet; Ekonomihögskolan, Lunds tekniska högskola och samhällsvetenskapliga fakulteten.

Handelns Utvecklingsråd bidrar med 25 miljoner kronor till centrumet som ska vara igång i fem år.