På butiken i Motala, en av Plantagens 41 butiker i Sverige, ska förhandling med facket om förändringen ske i morgon, torsdag.

– Alla här tycker att det känns jättetungt, säger Malin Westin, Handelsklubbens ordförande, som berättar att butikens anställda har fått se budgeten inför nästa år.

– Vi har förstått att det kommer att bli ett tufft år, vi har fått mycket färre personaltimmar jämfört med vad vi har nu. Det är redan stressigt, det är inte kul att veta att det kan bli ännu värre. Men mer vet vi inte ännu, säger hon.

Enligt Plantagen Sveriges vd Erik Angervall är orsaken till förändringarna kundernas behov.

– Vi vill svara upp mot en ökad efterfrågan från kunderna och satsa på vår kärnverksamhet, växter och växtnära produkter. För att klara det behöver vi minska antalet produkter i det övriga sortimentet som till exempel möbler och grillar, där har vi ett väldigt stort sortiment idag, säger han.

Hur många anställda som riskerar att bli av med jobbet vill Erik Angervall inte säga. Inte heller vilka butiker som kan bli berörda.

– Det blir lokala förhandlingar i varje butik med arbetstagarorganisationernas representanter och jag vill inte säga något förrän de lokala förhandlingar är klara. Vår ambition är att hela förändringsprocessen ska vara klar före årsskiftet.

Butikskedjan vill också anställa ny personal.

– Vi behöver förstärka kompetens inom områden där vi inte tycker att vi är tillräckligt bra idag, inom design, varupresentation i butik och logistik till exempel, säger Erik Angervall.

41 butiker med 370 anställda

Butikskedjan Plantagen säljer trädgårdsvaror och har 41 butiker i Sverige med cirka 370 anställda. Butikskedjan har även butiker i Norge, Finland och på Irland.