På debattplats i Handelsnytt svarar arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson på det öppna brev som Linda Palmetzhofer från Handels och Ted Gemzell från Frisörföretagarna skrivit.

Fack och arbetsgivare vill att det europeiska arbetsmiljöavtalet för frisörer ska antas som EU-direktiv och därmed bli lag i medlemsländerna, men Sveriges arbetsmarknadsminister har bidragit till att stoppa det.

Elisabeth Svantesson förklarar i sitt svar att det kan vara svårt att förena en lag byggd på avtalets bestämmelser med de arbetsmiljöregler som redan finns. Därför krävs en noggrann konsekvensanalys.

Ministern hänvisar också till den svenska modellens princip att inte lagstifta om sådant som fack och arbetsgivare löser bättre själva genom avtal.

Länk: Läs Elisabeth Svantessons svar.

Länk: Läs det öppna brevet från Handels och Frisörföretagarna.