Den handlingsplan i 10 punkter som S och LO presenterade på onsdagen ska enligt partiledaren Stefan Löfven få bukt med lönedumpning, skattefusk och utnyttjande av svensk och utländsk arbetskraft.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström välkomnar särskilt förslaget att ändra lagen om uthyrning av arbetskraft så att det blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Det ska inte gå att runda las genom att säga upp egna anställda för att ersätta dem med inhyrda.
– Vi accepterar bemanningsföretag som komplement, men inte som en permanent lösning. Ett aktuellt exempel är Lagena, säger Lars-Anders Häggström och syftar på att Lagenas ägare nu säger upp egna anställda och ersätter med inhyrda.

Programmet för att skapa ordning på arbetsmarknaden tydliggör skillnaderna mellan Socialdemokraterna och alliansregeringen, anser Lars-Anders Häggström.
– Det är sittande regering som har infört en rad försämringar för arbetstagare. Det är jättebra att Socialdemokraterna vill ställa till rätta, och talande att Svenskt Näringsliv tycker illa om förslaget.

Häggström saknar dock en viktig fråga när det gäller regler på arbetsmarknaden.
– Programmet säger inget om visstidsanställningarna. Vi i Handels ska göra allt för att sätta den frågan på agendan inför valet. Las-bestämmelsen om allmän visstid måste bort.

Många av punkterna i programmet tar sikte på bygg- och anläggningsbranschen samt transportsektorn. Socialdemokraterna vill till exempel riva upp den så kallade Laval-lagen om villkor för utländska arbetstagare i Sverige. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige, och arbetskraftsinvandringen ska ta hänsyn till hur behovet ser ut på arbetsmarknaden.

Tiopunktsprogrammet

Krav från S och LO för
ordning på arbetsmarkanden

1. Lex Laval ska rivas upp.

2. Alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här.

3. Arbetstagare från tredje land måste försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor.

4. Lagstiftningen kring F-skatt förstärks.

5. Lagen om offentlig upphandling ändras så att det exempelvis går att ställa sociala krav som som krav på kollektivavtal.

6. Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov.

7. Lagstiftning för att säkerställa uppdragsgivares/huvudentreprenörs ansvar för entreprenadkedjor.

8. Månadsredovisning av anställdas skatter och arbetsgivaravgifter ska införas och ske individuellt och inte, som i dag, med en totalsumma.

9. Personalliggare för byggbranschen i kombination med oannonserade kontrollbesök ska införas.

10. Det ska vara konkurrensneutrala villkor inom åkerinäringen.