Framför allt tänker de på att utländska företag som kommer hit inte ska dumpa marknaden med lägre löner. S- och LO-kraven är både bra och rimliga. Ett syfte med dem är att det ska vara konkurrens på lika villkor mellan företag i Sverige.

Men det är inte bara utländsk arbetskraft som saknar svenska kollektivavtal och därmed riskerar sämre löner, pensioner och försäkringar. Detsamma gäller många anställda på svenska företag. Till exempel anställda på demoföretag som säljer sina tjänster till Coop. De som bjuder på mat och annat i små stånd på Coop-golvet har sällan samma villkor som Coops egna anställda.

Kravet på kollektivavtal för Coops leverantörer i Sverige försvann när företaget införde samma krav för alla, oavsett land. Och eftersom andra länder, Kina till exempel, inte har kollektivavtal på samma sätt som i Sverige vill Coop inte kräva det av leverantörer i Sverige heller. Dessutom är det inte rimligt att kräva det i svenska branscher där det vanligtvis inte finns, resonerar Coop.

Företaget försäkrar att man kräver motsvarande villkor som kollektivavtalets för svenska leverantörers anställda.  Men Handelsnytts granskning i nr 11 visar att rutinerna för att säkerställa det kravet haltar. Det finns leverantörer som aldrig ens fått frågan om vad de har för villkor för sin personal och anställda som vittnar om betydligt sämre löner och villkor än avtalets.

Demoföretagen är en bransch där få företag har kollektivavtal. Med avtal är det svårt att få kontrakt med jättarna. De jagar låga kostnader och pengarna styr, berättar våra källor.

En annan bransch där få företag har kollektivavtal är reklambyråbranschen. Det finns byråer med kollektivavtal, men Coop har valt en byrå utan.

Men varför ska just Coop hålla på den svenska modellen med kollektivavtal för alla? Tja, alla företag som själva har kollektivavtal borde ju stödja sitt eget val. Dessutom är Coop ett företag som ägs av sina medlemmar, som stoltserar med schysta värderingar. Då borde det ligga nära till hands att aktivt stötta den svenska modellen, där löner och villkor bestäms i centrala avtal mellan fack och arbetsgivare.

Frågan om Coop och kollektivavtal har gett respons bland Handelsnytts läsare. En av dem skrev så här på Twitter: Okej, JAG ÄGER och jag KRÄVER kollektivavtal.