Fack och arbetsgivare är överens om att butiksjobb måste få högre status om branschen ska locka bra personal och få schysta villkor. Organisationerna satsar bland annat pengar på handelsforskning genom Handelns utvecklingsråd, HUR. Man har även ingått ett avtal om yrkespraktik. Ett branschutvecklingsavtal har också tecknats med de kooperativa butikerna.
Lars-Anders Häggström– Jobben kommer inte se ut som i dag. Vi ser trenden, och det är viktigt att vi hänger med. Jag tycker vi har riggat en bra struktur för att hantera framtiden, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel utreder nu hur utbildning och kompetens bättre ska märkas i lönekuvertet. Men redan i dag tycker facket att man genom kollektivavtalet kan kräva högre lön.
– Ett mer avancerat jobb ska ge mer lön. Det är en enkel logik. Men ska du få mer betalt måste du begära det. Det är inget arbetsgivaren ger dig självmant.