Handelsnytt har sökt företaget för att se hur de ser på anklagelserna. Via mejl får Handelsnytt svar från någon som utger sig för att vara bolagets ”Advokat/Jurist”. Kritiken mot företagaren och bolaget tillbakavisas. Enligt juristen har facket stämt fel bolag. Och artiklarna rör därmed också fel bolag.

Mejlet avslutas med hot om stämning av tidningen.

Fotnot: Juristen är inte medlem i Advokatsamfundet.