– Vi är otroligt glada. Efter ett väldigt utmanande år kan vi nu börja planera igen, säger Robert Arvidsson, marknadschef på Team Sportia.

Beskedet att Team Sportias centrala bolag klarar sig undan konkurs kom den 3 december. För de 60-talet anställda på de 7 butiker som bolaget driver ser framtiden därmed betydligt ljusare ut.
– Chansen att få behålla jobbet inom Team Sportia-konceptet är stor. Sen om det blir det centrala bolaget eller en enskild handlare som driver butiken vet vi ännu inte. Anställningen kan också bli i en annan butik, säger Robert Arvidsson, marknadschef på Team Sportia.

För 3 av de 7 butikerna är nya ägare i stort sett klart.
Även de som jobbar på Team Sportias franchisedrivna butiker kan andas ut. Några av dem hade riskerat konkurs om det centrala bolaget inte räddats.
– Franchisebutikerna delar dyra saker som IT-lösningar och inköp med det centrala bolaget.

För att klara framtidens utmaningar har Team Sportia ändrat logistiktänk. Varor ska lagerhållas så kort tid som möjligt. Personalstyrkan på det centrala bolaget har också halverats, men enligt Robert Arvidsson, har detta skett odramatiskt. Ingen har sagts upp.
– Vi har fått en nystart nu, men det är en tuff marknad, det ska man inte sticka under stolen med, säger Robert Arvidsson.

 

Fakta:

60-talet anställda berörs
På måndag, den 16 december, vinner tingsrättens beslut att avsluta företagsrekonstruktionen av det centrala bolaget Team Sportia AB laga kraft. Det betyder att konkurshotet är borta och Team Sportia AB överlevt. Efter det påbörjas avslutandet av de enskilda butikernas företagsrekonstruktion.
 
Team Sportia har 124 butiker varav 117 är handlarägda.  De 7 egenägda butikerna har runt 60 anställda. Av dem är 40-talet fast anställda.