Vad innebär utnämningen?
– Det är meningen att jag ska leda partiet i kommunen och efterträda BrittMarie Hansson som oppositionsråd. Det är ett halvtidsuppdrag som jag hoppas kunna kombinera med jobbet som ombudsman.

Opposition? Siktar du inte på att få majoritet i valet?
– Jo, så klart. Det ser hoppfullt ut nu, även om Ängelholm haft borgerligt styre sedan 1979.

Hur hänger det politiska ihop med det fackliga?
– I facket kan man lösa ett problem med en förhandling och ett protokoll. I politiken är det mer beredning, debatt och långsiktiga planer.

– Mitt fackliga arbete ger mig dagliga kontakter med verkligheten. Många politiska frågor är viktiga för fackets medlemmar, till exempel att det finns kollektivtrafik och barnomsorg för dem som jobbar sent.

Vad kommer att avgöra nästa val?
– Arbetsmarknaden. Alla ska ha arbete, annars utbildning som leder till arbete. Den borgerliga politik som förts har gett skattesänkningar för välavlönade men försämrat mycket.

– Nu börjar många inom facket ryta ifrån mot försämringarna. Vi måste prata på arbetsplatserna om hur det ser ut och vad vi vill. Själv brinner jag särskilt för att unga får en bra start i barnomsorg och skola, och att det finns bostäder när de vill flytta hemifrån.

Med dina snart 35 år är du hälften så gammal som din företrädare som gruppledare. Finns det risk att du uppfattas som valpig?
– Det tror jag inte, det är en naturlig generationsväxling. BrittMarie med sina 40 år av politisk erfarenhet har stöttat mig. Jag är van att ta debatter, det nya blir att jag blir den som för ut vårt budskap och våra prioriteringar.