A-kasseavgiften sänktes för de flesta vid årsskiftet, och är nu lika hög oavsett om man är arbetslös eller har jobb. Avgiften kommer inte heller att skilja sig åt så mycket mellan olika kassor som tidigare. För medlemmar i Handels a-kassa blir avgiften 120 kronor i månaden.

Även skatten sänks för pensionärer och för dem som tjänar över 40 404 kronor i månaden.

Tidsgränserna för uttaget av föräldrapenningen ändras. Efter att barnet fyllt fyra år kan man bara ta ut föräldrapenning i 96 dagar, av de totalt 480 dagarna. Samtidigt förlängs gränsen för när alla dagar måste ha tagits ut, från dagens åtta år till tolv år. De nya reglerna gäller bara barn som är födda efter 1 januari 2014.

Sjukpenningreglerna ändras också. För att få sjukpenning från första dagen har man hittills varit tvungen att anmäla det till Försäkringskassan samma dag. Nu kan sjukpenning betalas ut upp till sju dagar före dagen man anmäler.

De som kör bil i jobbet måste också tänka på den nya lagen om att man bara får prata i mobiltelefon om det inte ”inverkar menligt” på körningen, som började gälla i decemeber.