Det hela beskrivs som en historiskt betydelsefull händelse för facket i Malaysia och undertecknandet skedde under en ceremoni.

Sedan några år har Handels i Borlänge haft ett projekt med det malaysiska facket och lärt dem om exempelvis medlemsvärvning.
– Där måste 51 procent av de anställda på en arbetsplats vara medlemmar för att ens få bilda en fackförening. Det är mycket positivt att de orkade på Ikea. När en så stor arbetsplats får kollektivavtal har det ett stort symbolvärde, säger Roger Hemming, tidigare ombudsman i Borlänge som fått ett tackbrev av den malaysiske ordföranden.

Kollektivavtalet som nu gäller på varuhuset i staden Kuala Lumpur innebär bland annat att facket får förhandla med företaget i olika frågor och det ger rätt till ledighet för fackligt arbete. De anställda får personalrabatt, pappaledighet i tre dagar och ledigt för vård av barn i två dagar.