– Ansvarsnämnden kommer att titta på Arbetsmiljöverkets rapporter och höra vad handlaren själv har att säga, säger Anders Hallgren, sekreterare på Ica Handlarnas Förbund, handlarnas medlemsorganisation.

Fälls handlaren i ansvarsnämnden riskerar han att tvingas sälja sin butik och sluta sitt arbete (se faktaruta). Handlaren kan också tvingas betala över 1 miljoner kronor om han inte uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket ställt.
– Det måste ske en förändring nu. Anställda har mått dåligt länge. Vi göra vad vi kan för att säkerhetsställa det, säger Mikael Bergman, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Det är mycket ovanligt att butiker får så höga skadeståndskrav, enligt Mikael Bergman. Anledningen är att många anställda på Ica Kvantum i Stenungsund mått dåligt på jobbet i över två år. Arbetsmiljöverket har ställt krav och hotat med vite. Handlaren har sagt att han ska åtgärda problemen. Men situationen – att de anställda upplever sig kränkta av handlaren – har inte förändrats.

Nyligen gjordes en utredning av butikens psykosociala miljö. I den fick handlaren hård kritik igen. En ny handlingsplan har tagits fram av arbetsgivaren och det är den Arbetsmiljöverket nu vill se att handlaren verkligen följer.  Verket kräver också att en oberoende utredningen följer upp effekterna av handlingsplanen.
– Handlaren ska få mycket stöd och handledning. Vi hoppas verkligen att det och det höga skadeståndskravet ger effekt, säger Mikael Bergman.

Handels arbetar nu med att få i gång den fackliga verksamheten på butiken.

Bakgrund:

Långvarig konflikt I mars förra året anmälde Handels Ica Kvantum i Stenungsund för bristande arbetsmiljö. En person i ledningsgruppen upplevdes som hotfull och labil. Butiken är stor och har runt ett 50-tal anställda. Arbetsmiljöverket besökte arbetsplatsen och hotade med böter om inte arbetsmiljön förbättrades. Problemen fortsatte och i september i år krävde Arbetsmiljöverket att en oberoende utredning skulle göras. Den är nu klar.

Icas ansvarsnämnd
Skulle handlaren fällas i ansvarsnämnden kan han få en tillsägelse, en varning eller tvingas att sälja sin butik till Ica. En tillsägning eller varning kan också innehålla olika krav för fortsatt medlemskap i Förbundet.