För att kontrollera att 18-årsgränsen för folköl, tobak och receptfria läkemedel hålls i butikerna föreslår regeringen en ny lag. Kommuner ska ha rätt att anlita ungdomar för att göra kontrollköp. För att inte framkalla brott ska de vara över 18 år, men se yngre ut.

Det finns ingen lag på att de i kassan måste fråga efter legitimation, lagen säger bara att de inte får sälja till minderåriga. Därmed kommer ingen anställd att kunna straffas. Syftet med lagen är att öka medvetenheten och få igång en dialog mellan kommunen och butiken.

På Handels tycker man att det är butiksägarens ansvar att se till att personalen kollar åldern.
– Arbetsgivaren måste kontinuerligt informera om vad som gäller. De stora kedjorna sköter det bättre, det är de små kioskerna man ska sätta tryck på, säger Krister Colde, Handels arbetsmiljöombudsman.
– Skulle en anställd slarva med ålderskontrollen vid upprepade tillfällen, då får man titta på om personen ska få jobba kvar.

I lagförslaget skriver regeringen att det är en komplikation att kontrollköpen görs mot ibland unga och oerfarna butiksanställda, och att det kan vara obehagligt med smygkontroller. Men man tycker att det är en så effektiv metod att det väger tyngre än integritetsaspekten.

Arbetsgivarorganisationerna tycker att kontrollköp är bra, bland annat för att stoppa den sneda konkurrensen som uppstår när butiker tjänar pengar på att sälja till minderåriga. Flera av de stora butikskedjorna genomför redan kontrollköp i sina egna butiker.

Fakta

Ny lag i maj

2010 slutade kommunerna att genomföra kontrollköp. Då konstaterade justitieombudsmannen att det var en dold myndighetsutövning som kräver lagstöd, vilket nu är på gång. Tidigare kallades köpen provköp.

Regeringens lagförslag har lämnats till riksdagen som kommer att rösta om det. Lagen föreslås träda i kraft 1 maj i år.

Att sälja öl, tobak eller läkemedel till minderåriga kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.