Antalet butiksrån ökade förra året med 11 procent, och rån med skjutvapen ökade med 21 procent jämfört med 2012. Handels ser allvarligt på situationen och kräver åtgärder.
– Det är hög tid att regeringen lägger ett lagförslag för sluten kontanthantering, som riksdagen beslutade 2011, säger Krister Colde.

Handels vill ha ett lagkrav på sluten kontanthantering, men att fack och arbetsgivare tillsammans ska kunna komma överens om undantag. Arbetsgivarna Svensk Handel vill inte ha någon lag.
– Vi håller inte med om att lösningen är så enkel. Sluten kontanthantering är jättebra för vissa butiker i utsatta lägen. Men det är fel att kräva att alla måste ha det, säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.
Han vill behålla dagens modell där Arbetsmiljöverket utöver tillsyn och kan kräva att enskilda butiker ska installera sluten kontanthantering.

Svensk Handel hävdar i en rapport att kontanter är huvudsakligt rånbyte i mindre än hälften av alla butiksrån. I stället handlar rånen allt oftare om varor som guld, klockor, cigaretter och kött. Ensidigt fokus på kontantskydd löser därför inte problemet, menar arbetsgivarna, som i stället efterlyser större insatser av polisen.
– En närvarande synlig polis förhindrar brott, säger Per Geijer.
Krister Colde är kritisk.
– Visst har polisen ett ansvar, särskilt för att minska mängden vapen i samhället. Men Svensk Handel försöker flytta fokus från det viktiga. Vi vet att där sluten kontanthantering införs där slutar rånen tvärt. Mängden kontanter kommer dessutom att öka i samband med att att sedlar och mynt byts ut de närmaste åren.
Enligt Per Geijer är sluten kontanthantering inte heller i det fallet lösningen på problemet.
– Vi ser stora problem med sedelbytet, men inte i kassalinjen. Växelkassorna blir inte större, problemen handlar med om värdetransporter.

En viktig roll som pådrivare för ökad butikssäkerhet har enligt Krister Colde de regionala skyddsombuden, det vill säga Handels ombudsmän. De har rätt att kräva åtgärder enligt arbetsmiljölagen (6 kap 6a §).
– Om en butik har utsatts för rån mer än en gång bör skyddsombudet kräva att butiken inför sluten kontanthantering.

Butiksrån

Guldrån ökar dramatiskt

  • Antalet butiksrån ökade förra året efter att flera år ha minskat.
  • Under 2013 anmäldes 818 rån mot butiker. Det är 11 procent fler än 2012.
  • Vid 269 rån användes skjutvapen. Det är 21 procent fler än 2012.
  • Särskilt rånutsatta branscher är guld, livsmedelsbutiker, servicebutiker och kiosker.
  • Antalet guldsmedsrån har ökat fem gånger sedan 2004.

Källa: Brottsförebyggande rådet.