Lagerarbetarna på den före detta Coopterminalen säger att de förlorar upp till 10 000 kronor i månaden sedan Alwex bytt från Handels till Transports avtal.
Den 1 juli 2011 togs Coops lager i Malmö över av logistikföretaget Alwex. Alwex tillhör Biltrafikens arbetsgivarförbund och har kollektivavtal med Transport. Handels hävdade dock att Handels kooperativa lageravtal skulle fortsätta att tillämpas på arbetsplatsen eftersom de anställda gör samma jobb som tidigare.

När Alwex tagit över slöt företaget ett lokalt avtal med fackklubben om att Handels kollektivavtal ska gälla tills Handels och Transport hade kommit överens.
De två fackförbunden har förhandlat men har i dag, två och ett halvt år senare, ännu inte enats om vilket kollektivavtal som ska gälla på arbetsplatsen. Frågan utreds av LO och ska slutligen avgöras av LO:s styrelse.

Våren 2013 tröttnade Alwex företagsledning på att vänta på fackens överenskommelse. Företaget meddelade att man från den 1 juni 2013 kommer att tillämpa Transportavtalet.
– Arbetsgivaren sa inte upp det lokala avtalet om att vänta på att facken gjort upp, utan valde att bryta mot det. Därför stämmer vi dem för brott mot kollektivavtalet, förklarar Handels ombudsman Mikael Segel.

När lönebeskedet kom i slutet av juli 2013 upptäckte lagerarbetarna att deras lön i många fall minskat med flera tusen kronor.
– Det rör sig om 1 500 till 10 000 kronor i månaden. Skillnaden beror på att Handels avtal har bättre skifttillägg, ob-tillägg och övertidsersättning, säger Mikael Segel.
I stämningen som lämnats till Arbetsdomstolen kräver Handels 30 000 kronor i skadestånd och 10 000 kronor per månad i utebliven lön för var och en de 28 medlemmarna på arbetsplatsen. I dag, åtta månader efter avtalsbytet, är summan uppe i över 3 miljoner kronor plus ränta. Handels kräver dessutom 125 000 kronor i skadestånd till förbundet.

Mikael Segel anser att det är mycket olyckligt att Handels och Transport inte lyckats enas om vilket avtal som ska gälla på lager som detta.
– Det stärker inte facket, utan gör det möjligt för arbetsgivaren att avtalsshoppa, det vill säga välja det billigaste avtalet. LO:s styrelse måste avgöra gränsdragningen på ett tydligt sätt så att det inte kan hända, säger han.

Alwex ledning vill i dag inte kommentera stämningen för Handelsnytt.