– Det är ju som det är. Konkurs kan man inte göra så mycket åt. Jag har jobbat länge så jag har ju 6 månaders uppsägningstid i all fall, säger en anställd Handelsnytt pratat med.
En annan anställd hoppas på att företaget kanske köps av någon som kan återanställa. Båda vill vara anonyma.

Pocketstället är ett företag som distribuerar pocketböcker till Axfoods, Bergendahls och Icas butiker. Sedan hösten 2013 har de befunnit sig i rekonstruktion och bland annat skurit ner på antalet anställda från 30 till 14. Förutom kontor i Stockholm har företaget anställda i Göteborg, Täby, Eskilstuna och Växjö.
– Kundföretagen har varit tuffa förhandlare. Bonnierägda Pocketgrossisten är enda konkurrenten och de har också haft det svårt, säger Lars Eric Gustafsson på Hamilton Advokatbyrå som varit företagets rekonstruktör.

Nu tar en konkursförvaltare över. Enligt Lars Eric Gustavsson har det under rekonstruktionen funnits flera tänkbara alternativ för att hitta en ny ägare, men Bonnierförlagen som är Pocketställets största borgenär har sagt nej. Därför ser nu Pocketställets styrelse konkurs som enda alternativet.

Uppsägningarna kommer att förhandlas inom de närmaste dagarna.

Fotnot :
Rekonstruktion innebär att man försöker undvika konkurs genom att avveckla ett bolags skulder. Ofta innebär det personalneddragningar. Det är tingsrätten som beslutar om rekonstruktion och som utser en rekonstruktör. En rekonstruktion pågår normalt i tre månader men kan förlängas upp till ett år.