– Det här har verkligen förändrat min syn på jobbet. Jag känner mig mer betydelsefull och ser mig omkring på ett annat sätt. Förut var man lite hemmablind, säger Anna Lindberg.
Hon är matsäljare på Hemköp Triangeln i Malmö. Sedan våren 2010, år har hon, sex arbetskamrater och butikschefen deltagit i ett forskningsprojekt som går ut på att låta de anställda vara med och påverka och förändra i butiken. Tillsammans har gruppen bland annat byggt om flera avdelningar, ökat brödförsäljningen, förbättrat rutiner och framgångsrikt infört 8 nya så kallade självutchekckningskassor.

Handelsnytt träffar Anna Lindberg, Johan Enehov, Kicki Thore, och Kristine Svensson tillsammans med forskaren och gruppens handledare Vesa Leppänen, docent vid sociologiska institutionen vid Lunds Universitet och butikschefen Jörgen Holmgren i butikens konferensrum. Där har de samlats regelbundet de senaste åren. Här har alla fått presentera idéer. Sedan har de tillsammans valt ut vad de ska gå vidare med och hur. Allt enligt ett arbetsschema där tanken är att alla ska få komma till tals i tur och ordning. Till slut har man också lyckats göra verklighet av de flesta idéerna.

En av de första sakerna gruppen fick göra, under Vesa Leppänens ledning, var att gå ut och ställa sig och titta i butiken.
– Vesa frågade oss vad vi såg när vi tittade ut över avdelningen. Och plötsligt började vi se. Att det var överexponerat. Att det var för mycket grejer överallt. Att hyllorna borde stå på ett annat sätt, säger Anna Lindberg.

Förändringarna har sedan genomförts med stor noggrannhet. Vissa möten har slutat med att alla satt sig i olika bilar och åkt iväg för att titta på konkurrenterna. Hur löser man problemen på andra butiker? Det har byggts modeller över hur det ska se ut. Och gruppen har själva huggit i när det väl ska flyttas, bäras och ändras.
– Vi har till och med jobbat på natten. Men det har varit godkänt av klubben och byggt på frivillighet, säger Kristine Svensson som både sitter med i gruppen och i butikens klubbstyrelse.
Hon säger det med ett skratt och stämningen är munter när gruppen turas om att berätta om sitt arbete.

Ibland har det uppstått konflikter men de har gått att lösa. Och är det något de lärt sig är det att alla idéer tål att lyftas.
– Ingenting vi sa var dumt. Det kan alltid leda någonstans, säger Kristine Svensson.
Arbetskamraten Johan Enehov fortsätter resonemanget.
– Vi slutade nästan aldrig där vi började. Som det här med kassorna till exempel. Vi kom fram till att när Triangeln byggdes om och Citytunneln öppnade skulle det bli mycket mer folk här. Massa pendlare. Men den diskussionen började egentligen i att vi skulle möta våra danska kunders behov i utbudet, säger han.

Formellt avslutades projektet under hösten. Vesa Leppänen har dragit sig tillbaka för att skriva en bok om projektet på Hemköp Triangeln. Jörgen Holmgren har fått nej från kedjans ledning om att frigöra fler timmar till att fortsätta jobba i gruppen. Ungefär 200 arbetstimmar per år i drygt tre år har Hemköp låtit projektet kosta kedjan.
– Det vi lärt oss och påbörjat är alldeles för värdefullt för att bara låta gå i graven. Vi får se om vi kan spara timmar och bekosta det med butikens egen budget, säger Jörgen Holmgren.

Fakta

Fem villkor för en fungerande förändringsgrupp enligt Vesa Leppänen

1. Tid och utrymme för alla som ska vara med. Ordinarie arbetsuppgifter måste kunna läggas åt sidan för till exempel möten.

2. Ett uttalat stöd från ledningen och medvetenhet om inom vilka ramar man kan förändra.

3. Ett urval medlemmar i gruppen som motsvarar bredden på arbetsplatsen och syftet med gruppen.

4. En handledare utifrån. Det behöver inte var en expert.

5. En struktur som för samtalen framåt. Så det inte bara blir snack.  Och så att alla kommer till tals. 

Fakta

Förändringssprojektet på Hemköp Triangeln

Hemköp triangeln har 55 anställda. 8 ingick i projektet. Alla avdelningar var representerade.

Projektet är finansierat av Vinnova, en myndighet under näringsdepartementet som ska stödja innovation och finansiera behovsmotiverad forskning.

Hemköps har bekostat de ca 200 arbetstimmar per år, i tre år som det kostat att avvara personal.