Tycker du arbetsgivare inom handeln i dag är bra på att ta tillvara de anställdas kompetens?

 Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel: – jag tror nog att arbetsgivarna är ganska bra på det. Men det finns antagligen en del outnyttjade resurser. De företag som är bäst på att utnyttja all sin kompetens går bäst.

Tommy Tillgren, andre vice ordförande, Handels: – Nej. Det märks ju bland annat på att man tar in mycket tillfälligt anställda och att arbetsgivare är dåliga på att satsa på kompetensutveckling.

Jobbar ni med att få arbetsgivare att bli bättre på det?

Mattias Dahl: – vi vill ju att folk ska se handeln som en bransch där man kan göra karriär. Inflytande är del i det. Bland annat är yrkespraktiken ett sätt att få arbetsgivarna att satsa på anställda och få syn på kompetensen. Att öppna upp för mer kompetensbaserad lön är ett annat sätt att visa att engagemang lönar sig.

 Tommy Tillgren:  – För oss är det jätteviktigt att höja statusen på jobben och personligt inflytande och utveckling är en viktig del av det. Bland annat jobbar ju vi för fler heltider och tryggare jobb. Jobbar man heltid så tar man mer ansvar. Yrkespraktiken är också ett sätt att höja statusen.

Vad tycker du att man ska göra som anställd om man vill ha mer inflytande?

Mattias Dahl: – om man har idéer ska man inte låta dem stanna vid fikabordet. Tänk igenom dem, sätt dem på pränt och be att få presentera dem för chefen. En viktig fråga ska behandlas som viktig.

Tommy Tillgren: – Man måste ställa krav på arbetsgivaren att man vill utvecklas på sin arbetsplats. Att engagera sig fackligt hjälper ju också. Då kan man driva saker gemensamt.