Jag är 22 år och har fått nytt jobb i en skobutik. Sedan jag var 18 år har jag jobbat i en mindre ICA-butik och undrar nu hur mycket branschvana jag har rätt till. Min nya chef säger att jag endast får 113:07 kr/timme eftersom jag inte har arbetat med skor tidigare.
Katarina

Svar
: Branschvana räknas fr o m man fyllt 18 år och från den första i månaden då förändring sker, alltså enligt ålder, branschvana eller anställningstid.

En arbetstagare ska ha haft en ordinarie arbetstid om i genomsnitt tio timmar/vecka alternativt att ordinarie arbetstid inklusive mertid överstiger tio timmar/vecka i genomsnitt under sammanlagt 12 månader.

Inom Handelsanställdas förbund hävdar vi att branschvana inom samma kollektivavtal ska kunna tillgodoräknas, även om man byter företag.

Prata med din arbetsgivare och försök att komma överens om en gemensam nivå för dig med tanke på din tidigare vana och erfarenhet av butiksarbete.
Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt