– Vi har fått in många fler anmälningar om inspelning i butik än vad vi tidigare fick in ansökningar, säger Henrik Kvennberg som är tillståndsansvarig för kameraövervakning på länsstyrelsen i Skåne.

Han är säker på att ökningen beror på den ändrade lagen.
– Tidigare var det i princip omöjligt att få spela in inne i butiken. Praxis var att ge avslag. Nu behöver man bara anmäla. Finns det redan kameror med inspelning i kassa och vid utgång behövs inte ens det, säger han.

Däremot ska det förhandlas med facket om övervakningen i en butik utökas. Men om det görs som det ska är omöjligt för länsstyrelserna att hålla koll på, säger Henrik Kvennberg.
I slutet av förra året kom Handels nya riktlinjer för kameraövervakning. Där står ingenting om att man ska förhandla på nytt om en butik som utökar sin övervakning.
– Det finns reglerat i MBL att förändringar ska förhandlas. Men det här kan nog brista i vissa fall nu när det blivit så enkelt med själva tillståndet, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Kameraövervakning är en bra säkerhetsåtgärd tycker han.  
– Men det är viktigt att det inte blir integritetskränkande. Det gäller verkligen att man håller koll på att det är brott man vill förebygga. Inte kontrollera de anställdas arbetsinsats och liknande. Och som sagt – förändras övervakningen ska det ske en ny förhandling, säger han.

Svensk Handels säkerhetsansvarige Per Geijer är positivt inställd till kameraövervakning, men tycker att med rättigheter följer ansvar.
– Det har blivit lättare att göra rätt. Då ska vi också göra rätt, säger Per Geijer, säkerhetsansvarig på svensk Handel.
Han upplever att många fortfarande är osäkra på vad som gäller.
– Vi funderar just nu på hur vi ska skapa bättre information kring det här så att handlare ska ha lättare att förstå vad som gäller.

Fakta

Vad säger lagen?

Kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från länsstyrelsen. I vissa fall har dock en anmälan till länsstyrelsen varit tillräcklig. Dessa fall utvidgades i samband med den nya lagen till att innefatta bland annat butiker.

Tidigare har man kunnat kameraövervaka i butik utan inspelning. Nu krävs endast anmälan för att spela in.

Sekretessen för material (filmer/bilder) från kameraövervakningen har stärkts. Den som bryter mot den riskerar skadestånd.

Materialet får sparas i max 2 månader. För att titta på materialet krävs att brottsmisstanke föreligger.

Den som vill spela in ljud måste fortfarande ansöka om tillstånd.

Källa: regeringskansliets rättsdatabas och Datainspektionen