– Manuel är en väldigt speciell person. En som hjälper andra och vill alla gott. Nu vill vi hjälpa honom, säger, Mai-Britt Hall.
Hon är en av Manuel Elowssons arbetskamrater på Halens lager i Borås och även nära vän med hans flickvän.

2011 fick Manuel Elowsson första gången diagnosen leukemi. Redan då försökte man hitta någon som kunde donera stamceller. Men Manuel Elowsson är adopterad från Colombia. De stamceller han behöver måste vara av en specifik genetisk uppsättning som är svår att få tag på i Sverige. Och trots att Manuel Elowsson lyckats hitta sin biologiska familj i Colombia har ingen av familjemedlemmarna heller matchat.

För ett och ett halvt år sedan lyckades läkarna få Manuel Elowsson frisk genom att använda hans egna celler. Efter det mådde han bra ett och ett halvt år och var tillbaka på jobbet på halvtid.
– Han var så glad och ville gå upp mer i tid, men så kom leukemin tillbaka, berättar Mai-Britt Hall.
Hon berättar att Manuel just nu är isolerad på sjukhuset. Han har fått cellgifter och är mycket svag.
– Han mår jättedåligt. Det som kan rädda hans liv nu är en donation.

I Sverige finns ett stamcellsregister, Tobiasregistret, dit friska personer över 18 kan anmäla sig som donatorer. I registret råder brist på donatorer med icke-europeiskt ursprung.
– Vi delar på Facebook och har fått ut Manuels berättelse i tidningarna. Vi är på gång att kontakta TV också. Vi vill nå ut och få folk att anmäla sig. Speciellt människor med sydamerikanskt ursprung då. Hittar vi en donator har han en bra chans att få leva vidare. Och vi kan ju faktiskt hjälpa många att få fortsätta sina liv med hjälp av det här registret, säger Mai-Britt Hall.

Fakta

Stamcellsdonation och Tobiasregistret

Stamceller tas från levande donatorer. Tidigare utvann man alltid stamcellerna ur benmärgen. I dag är det betydligt vanligare att man tar stamcellerna från blod.

Tobiasregistret har fått sitt namn efter 17-årige Tobias som dog 1991 i en blodbristsjukdom. Det administreras av Stockholm Care AB som tillhör Stockholms läns landsting.

För att anmäla sig måste man vara fullt frisk och över 18 år. Personer över 40 år får betala en avgift. Annars är det gratis.

Cirka 40 000 personer finns anmälda i registret. Registret är också anslutet till internationella register. Sammanlagt finns 22 miljoner personer registrerade.

Cirka 700 stamcellstransplantationer har gjorts tack vare Tobiasregistret.
För mer information eller för att anmäla dig: www.tobiasregistret.se

Källa: Cancerfonden och Tobiasregistret