Syftet med valkonferensen var att presentera LO:s politiska plattform och att lyssna på Socialdemokraternas nya ledare Stefan Löfven (läs om det här).

En av paneldebatterna hade rubriken  ”Ett bättre arbetsliv”. Susanna Gideonsson och Byggnads ordförande Johan Lindholm talade om hur de vill ordna detta.

Villkoren är inte desamma för de olika LO-förbundens medlemmar. Johan Lindholm lyfte fram den för Byggnads medlemmar viktiga frågan om ”huvudentreprenörsansvar”. Det vill säga, att det blir ordning och reda på arbetsplatserna för att minska antalet olyckor och ge alla anställda samma villkor.

För Handels medlemmar i servicesektorn handlar det om att få trygga anställningar. Det är inte ett drägligt arbetsliv att behöva slåss om timmar, att möjligheten att klara sig handlar om hur snabbt man svarar på sms när arbetsgivaren hör av sig. Man måste kunna försörja sig på sitt jobb och ha rätt till heltid. Allmän visstidsanställning ska bort, slog Susanna Gideonsson fast.
– Vi måste visa att det är lönsamt med fast anställd personal. Vi vet att på de arbetsplatser där det är som mest snurr på bemanningen där är det en väldig press på de fast anställda.
– Men arbetsgivarna förstår bara kronor och ören här och nu.

Frågan om heltid är viktig för Handels, ja för alla förbund som har kvinnodominerade yrken. Och det finns ett problem, att jobbet är så slitigt att de som jobbar deltid inte skulle orka gå upp i tid ens om de kunde.
– Därför måste vi ändra på resonemanget, man måste kunna hitta andra lösningar för arbetet. I dag har butikerna öppet mellan 7 och 23, kanske vi kan jobba i skift?  Men heltid SKA vara normen, konstaterade Susanna Gideonsson.

Sista ordet fick hon också, efter en utläggning från Byggnads ordförande om de mer manliga branscherna.
– Glöm inte servicesektorn. Vi vet att den finns och att den växer. Men det är lätt att glömma bort villkoren för dem som jobbar där, som mest är kvinnor, sa hon.