I mars 2013 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett ärende som frisören Sophia Sääf drivit med stöd av Handels. Domen slog fast att tunga lyft i jobbet inte ska vara det enda som ger rätt till graviditetspenning. Att en kvinna till stor del arbetar stående hela dagarna är tillräckligt fysiskt krävande för att ge rätt till en fjärdedels graviditetspenning.

Efter domen har Försäkringskassan ändrat sin praxis, vilket tydligt framgår av statistik som Handelsnytt har begärt ut.
Andelen kvinnor som får avslag på sin ansökan om graviditetspenning har på två år minskat från 19 till 11 procent. Och av dem som begärt omprövning av ett negativt beslut fick fler än tidigare rätt (en ökning från 21 till 29 procent mellan 2012 och 2013).

Handels expert på försäkringsjuridik, Ola Pettersson, är nöjd.
– Bra att Försäkringskassan tagit till sig budskapet i den avgörande domen. Det är ett erkännande av att även serviceyrken är fysiskt påfrestande. Jag hoppas sjukskrivningarna av gravida Handelsmedlemmar kan sluta öka, säger han.

Statistik 

Graviditetspenning 2011--2013

 

           Inkomna    Avslag    Omprövn     Ändring
2011   26 041         19 %      1 962             21 %
2012   25 792         15 %      1 235             21 %
2013   24 065         11 %         794             29 %

Källa: Försäkringskassan