Hon väntar barn i mars och ansökte i november om graviditetspenning för att slippa jobba i slutet av sin graviditet.
– Nästan ingen på min salong har fått graviditetspenning tidigare. Min kollega som sökte för ett år sedan fick nej. Men jag blev beviljad en fjärdedels ersättning från början av januari, berättar Jessica Gyllenspetz.

Hon är vältränad och har inte haft några särskilda besvär av sin graviditet, så under hela januari skötte hon sitt heltidsjobb utan att ta ut graviditetspenning. Men i början av februari, fem veckor före beräknad förlossning, valde hon att minska sin arbetstid med två timmar om dagen.
– Det betyder mycket. Det är svårt att komma intill kunden och att jobba ergonomiskt riktigt när magen är i vägen. Man är tung och får lätt ont i ryggen när man står och går hela dagarna.

Tidigare var det nästan enbart kvinnor som har tunga lyft i jobbet som blev beviljade graviditetspenning av Försäkringskassan. Men praxis har ändrats efter ett domstolsutslag från mars 2013 som rör en Handelsansluten frisör. Att kvinnan till stor del arbetar stående räcker nu ofta för att ha rätt till minst en fjärdedels ersättning.
– Bra att de har ändrat bedömningen. Det är helfel att bara se till tunga lyft, säger Jessica Gyllenspetz.

Fakta: Graviditetspenning

Ledigt från tungt jobb

En gravid kvinna har rätt till graviditetspenning om hon har ett fysiskt påfrestande jobb och arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel.

Den som kan jobba en del av dagen kan få graviditetspenning på 25, 50 eller 75 procent.

Risker i arbetsmiljön, till exempel skadliga ämnen som kan skada barnet, kan också ge rätt till graviditetspenning. Arbetsgivaren har ansvar för denna bedömning.

Graviditetspenning på grund av fysiskt påfrestande arbete betalas i högst 50 dagar, och tidigast från den 60:e dagen före beräknad förlossning. De 10 sista dagarna kan man i stället ta ut föräldrapenning.

Statistik 

Graviditetspenning 2011--2013

 

           Inkomna    Avslag    Omprövn     Ändring
2011   26 041         19 %      1 962             21 %
2012   25 792         15 %      1 235             21 %
2013   24 065         11 %         794             29 %

Källa: Försäkringskassan