I november varslade logistikföretaget DHL 25 personer om uppsägning vid Lagenas vin- och spritlager i Jordbro. En del av verksamheten skulle i stället skötas av inhyrd personal.
Facket protesterade och hävdade att arbetsgivarens agerande stred mot partihandelsavtalet. Där finns en skrivning som ska förhindra att fast anställd personal ersätts med inhyrda.

Förhandlingar har sedan dess pågått mellan fack och arbetsgivare. På torsdagen kom beskedet att DHL drar tillbaka uppsägningsvarslet.
– Det är jättepositivt och en stor lättnad för de som skulle ha drabbats. Det öppnar för vidare samarbete mellan arbetsgivaren och oss fackliga, säger Zoran Markulic, skyddsombud som deltagit i fackets förhandlingsdelegation.

Lagena, som håller på att byta namn till Hillebrand Logistics, har genom åren haft flera olika ägare. Relationen mellan företag och fack har länge varit ansträngd. Zoran Markulic hoppas att relationerna ska vara goda med den nuvarande arbetsgivaren DHL.
– De tycks ha insett att vi inte är så dåliga som vi ser ut!

DHL:s regionchef Per Zandrén är nöjd med lösningen.
– Det är en glädjens dag för alla parter, säger han.
Vad ligger bakom att ni drar tillbaka uppsägningsvarslet?
– Våra effektiviseringar har gått över förväntan, samtidigt som vi haft en positiv utveckling av våra volymer. Vi har också haft en bra diskussion med facket.

Vilken betydelse har det att partihandelsavtalet har en skrivning som ska förhindra att anställd personal ersätts med inhyrda?
– Regeln är ny och oprövad. DHL:s uppfattning är fortfarande att vi hade legal rätt att säga upp personal. Men det är det bästa utfallet för alla att vi slipper.

Situationen på dryckeslagret kompliceras ytterligare av att de båda facken Handels och Transport inte är överens om vilket förbund som ska ha kollektivavtal på arbetsplatsen. Frågan ska avgöras av LO:s styrelse.
Den 1 februari började dock arbetsgivaren tillämpa Transports avtal. Enligt Zoran Marklulic väntas avtalsbytet leda till att de anställdas löner sänks. Exakt hur skillnaden blir kommer att visa sig på lönebeskedet för mars månad.