– Vi hoppas på att en tredjedel av alla handelsprogram ska vara certifierade om tre år. Men just nu vet vi inte riktigt hur stort intresset är, säger Mats Johansson, från konsultbyrån CESAB som tillsammans med Handelns Yrkesnämnd, Handels och Svensk Handel tagit fram kriterierna för certifieringen.

Tanken med att certifiera yrkesutbildning är att den ska få en kvalitetsstämpel som visar att studenterna håller måttet för branschen. Kriterierna för certifieringen innehåller bland annat riktlinjer för samarbete mellan skolan och de arbetsplatser där eleverna ska praktisera. Till exempel att skolan ska ha del i handledares utbildning och att handledaren sedan ska medverka i betygsättningen.

Ett annat kriterium för att en skola ska få sitt program certifierat är att utbildningen ska vara utformad så att de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ingår.  I den senaste gymnasiereformen tog regeringen bort den obligatoriska högskolebehörigheten på yrkesprogrammen men reste krav på att skolorna skulle kunna erbjuda detta till eleverna.
– Med den här formuleringen vänder vi på det så att det krävs ett aktivt val för att ta bort högskolebehörigheten. Det kanske minskar risken för att ungdomar väljer bort det i onödan.

Facket har hela tiden velat behålla högskolebehörigheten och var kraftigt emot regeringens ändring av systemet.
– Vi vill fortfarande att det ska vara obligatoriskt och kommer att driva det politiskt. Men inom de ramar vi har att förhålla oss till nu är det här en stor framgång. Det kommer att höja statusen på utbildningen, säger Lennart Grönberg, utbildningspolitisk talesman på Handels.

Fakta:

Certifiering För att höja statusen på Handels- och administrationsprogrammet har Handels kommit överens med arbetsgivarföreningarna Svensk Handel och KFO om att skapa en kvalitetsstämpel för utbildningen.

Nu tas riktlinjerna fram för vad skolorna måste uppnå för att bli certifierade. I en första fas kommer sedan de första skolorna att väljas ut för att erbjuda certifieringen.

Certifieringen utvecklas i samarbete med konsultbyrån CESAB som tidigare tagit fram certifieringen Diplomerad Gymnasieekonom.