– Vi tog för stora tuggor med för lite resurser, säger Lennart Grönberg på Handels.

Tanken med Servicecollege var att samordna serviceyrkets utbildningar i gymnasieskolan. En viktig del var att knyta utbildningen till arbetsgivarna i branschen. Samarbetet var brett.  Visita, hotell- och restaurang facket (HRF), Handels och Svensk Handel, Kommunal och Kommunen, Fastighetsanställdas förbund och Almega. Efter ett tag hoppade HRF och Visita av.
– Det blev för spretigt och otydligt. Det var svårt för kommunerna att få så många aktörer att samarbeta, säger Helen Rönnholm, ansvarig för utbildning och forskning på Svensk Handel.

Att gruppen inte hade tillräckligt med pengar i inledningsskedet gjorde det också svårt att få regionerna att satsa. Och det var kommunerna som skulle finansiera Servicecollege genom en avgift som skolan skulle betala.

Nu har parterna bestämt sig för att på egen hand höja statusen i sitt yrke. För Handels och Svensk Handels del innebär det bland annat en satsning på certifiering av handelsprogrammet och yrkespraktik för dem som gått ut programmet.

Fakta:

Startade 2009
Servicecollege startade 2009 i Sundsvall. Tanken var att det skulle finnas i hela landet. Men bara Västernorrland och Värmland nappade. I Värmland har konceptet var framgångsrikt. Enligt projektledare Linda Larsson kommer arbetet att fortsätta, men på ett annat sätt.