Möjligheten att gå till företagshälsovården har minskat kraftigt de senaste åren enligt LO. 65 procent har i dag tillgång till företagshälsovård, jämfört med 86 procent i slutet av 80-talet. Inom handeln är det ännu sämre. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket uppger endast 28 procent av kvinnor som jobbar inom detaljhandeln att de kan gå till företagshälsovården. Inom fackhandeln är det 29 procent. För männen är siffran något högre, 38 procent. För både män och kvinnor är försäljning inom fackhandeln det yrkesområdet som har minst tillgång till företagshälsovård.

Enligt Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels, beror det på att det finns många små företag inom handeln.
– De stora företagen har ofta företagshälsovård. Men vi vill att alla arbetare ska ha en kvalitetssäkrad företagshälsovård.  I dag är det många som köper in tjänster när det händer någonting som måste åtgärdas av arbetsgivaren. Det är inte att arbeta systematiskt. I första hand vill vi förhandla fram en kvalitetssäkrad företagshälsovård, i andra hand vill vi se en tvingande lag.

Regeringen hade i år budgeterat för 350 miljoner kronor som skulle gå till företagshälsovården. Men pengarna drogs in. Nu ska arbetsgivarna via ett rehabiliteringsstöd i stället dela på 30 miljoner kronor. Det oroar även Lars Hjalmarsson, vd på Sveriges Företagshälsor, företagshälsovårdens branschorganisation.
– Den psykiska ohälsan ökar, stressen på jobbet ökar, arbetsuppgifterna blir tyngre. Sjukskrivningarna ökar. Då är det fel att dra in satsningar.

Fotnot. Arbetsmiljöverkets statistik bygger på åren 2009 till 2011 och procenten som anges är ett genomsnitt för de åren.