På Coop Forum Boländerna i Uppsala har alla butiksanställda sagts upp. De får söka nya tjänster, som alla utom sju är på 25 timmar i veckan. De anställda har kommit med motförslag men fått nej. Enligt klubbordförande Anne Röör är de anställda förtvivlade. Coop försvarar agerandet med att de måste dra ner på kostnaderna. Ett sätt är genom flexiblare bemanning.

– Det står i kollektivavtalet att parterna har en ambition att öka antalet heltidstjänster. Nu gör Coop tvärtom, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels.
I kollektivavtalet står också att deltidsanställda ska jobba minst 20 timmar.
– Det betyder inte att heltidstjänster ska göras om till deltider, säger Per Bardh.

Handels har flaggat för att stämma Coop i Arbetsdomstolen om diskussionerna inte leder någon vart. Mötet mellan Handels och Coop ska äga rum i denna vecka.

Fakta:

I kollektivavtalet med KFO står att "Parternas ambition är att öka antalet heltidstjänster inom branschen för att säkerställa kompetens samt för att stärka och utveckla yrkesrollen." Samt att "Arbetsgivaren ska ha den inriktningen på sin personalplanering att deltidsanställda erbjuds arbete i minst 20 timmar".