I samband med en renovering upptäcktes asbest i dammprover från butikerna. De stängde i mitten av februari och Arbetsmiljöverket kontaktades. Än i dag finns inget datum för öppning. Byggföretaget har till slutet av juni på sig att redovisa nya luftprover. Innan värdena är godkända får inget annat än sanering förekomma i lokalerna.

Tills vidare får de anställda på Hemköp och Åhléns jobba i kedjornas andra butiker, bland annat i Göteborg och Helsingborg. De på Åhléns behåller sin lön och får resa på betald arbetstid. Så är det på Hemköp också, men från månadsskiftet förlorar de anställda ob-tillägget eftersom de bara ska jobba dagtid på vardagar.
– Vi känner oss svikna. Dessutom är det ett evigt farande och flygande, till olika butiker och nya arbetskamrater. Det är mycket oro och det tar på en, säger Lena Johansson, ordförande i fackklubben på Hemköp i Halmstad med runt 20 anställda.
Hemköps ledning tillbakavisar kritiken och säger att det handlar om ansvarstagande.
– Vi får inte in några som helst pengar nu, men vill ändå säkra att medarbetarna har kvar sina jobb, säger kommunikationschef Maria Nobel.

På Åhléns försöker de splittrade arbetskamraterna ändå att ses emellanåt. I veckan var det Iréne Anderssons tur att bjuda hem sina 15 kollegor på gulasch.
– Vi pratar, äter lunch, berättar om hur vi har det och upplever det. Det är en ovan situation vi hamnat i. Ingen tycker det är jättekul, men vad har vi för val.

Också Glitter och Guldfynd som ligger i samma hus som Hemköp och Åhléns har haft stängt. Men de öppnade efter att luftproven visade låga värden och godkändes av Arbetsmiljöverket. På Guldfynd har personalen jobbat i andra butiker och på huvudkontoret i Varberg. På Glitter var personalen arbetsbefriad, men med lön.

För att ta reda på om de anställda har påverkats av asbesten har alla fått bli undersökta av läkare, vilket hittills inte påvisat några skador.

Fakta

Asbest inte farligt när
det sitter kvar i väggen

• Asbest är ett samlingsnamn på en rad mineraler.

• Asbest är i dag förbjudet, men kan finnas kvar i äldre byggnader eftersom det använts som exempelvis isolering och bullerdämpning.

Asbest är ofarligt så länge det sitter där det sitter. Det är först när det frigörs damm som det är farligt, som vid renovering och rivning.

• Störst risk löper byggarbetare. Exponering kan leda till lungsjukdomar.

Källa: AV

Fakta

Rätt till lön

Takras, brand, asbest. Det finns olika anledningar till att butiker tvingas stänga tillfälligt. Ibland får de anställda jobba i företagets andra butiker, eller bli arbetsbefriade. Då har man enligt Handels rätt till lön.

-- Så länge du har kvar din anställning har du rätt till den lön du skulle fått om du jobbat som vanligt, säger Mikael Andersson på Handels i Halmstad.

Säger däremot butiken upp sina anställda på grund av arbetsbrist har de inte längre rätt till lön.