Avloppslukten har förpestat tillvaron på några av avdelningarna på Martin & Servera i Norrköping i flera år. Ibland håller den i sig i veckor för att sedan försvinna i månader. Huvudskyddsombudet har påtalat problemet för ledningen. Eftersom det inte blivit bättre har ombudet nu vänt sig till Arbetsmiljöverket.

Huvudskyddsombudet vill inte uttala sig i Handelsnytt, men skriver i sin anmälan till Arbetsmiljöverket att ”koncentrationssvårigheter bland personal förekommer då personal inte kan låta bli att tänka på den dåliga lukten”.

Platschef Pekka Niemi är medveten om problemet och säger att företaget löpande försökt göra något åt det.
– Fastigheten är från slutet på 60-talet så det är inte konstigt med avloppslukt, men olyckligt. Arbetsmiljöverket har gett oss fyra månader att se till att det blir bättre. Nu filmas det och lagas i avloppsrören, det arbetet har pågått under en längre tid.