Under två dagar fick skyddsombuden lära sig om hur arbetsmiljön påverkas av politiska beslut nu inför valet, vad som är skyddsombudens roll och hur de kan påverka. Linda Pettersson på Coop Forum i Kristinehamn var en av dem som gick utbildningen och blev taggad.

Linda Pettersson– Jag fick verkligen en bra bild av hur viktigt det är med politiken. Och jag fick lära mig mycket om arbetsmiljö. Det jag främst kommer jobba för på min arbetsplats är att folk ska må bra och känna glädje och trygghet.

Handelsavdelningen i Karlstad som ordnade utbildningen blev glatt överraskad av intresset, och fick till och med säga nej till några som ville gå kursen.
– Mycket fokus hamnade på otrygga anställningar, att de leder till dålig stämning och schismer. Det är frågor som skyddsombud kan jobba med och jag tror att det kommer bli mer aktivt nu, säger Handels ombudsman Eva Enström.