Planen är att höja statusen genom att lokala arbetsgivare och skola samarbetar aktivt. Skolan får också ett antal krav att leva upp till. Detta ska få motiverade handelsintresserade elever att söka och handlare att efterfråga utbildningen.

För facket har det varit viktigt att utbildningen ger behörighet att plugga vidare. I den senaste gymnasiereformen tog regeringen bort den obligatoriska högskolebehörigheten på yrkesprogrammen. Den som vill ha behörighet får själv välja till de ämnen som behövs. På ett certifierat handelsprogram blir det tvärtom.
– Det här är en stor framgång. Det kommer att höja statusen på utbildningen, säger Lennart Grönberg, utbildningspolitisk talesman på Handels.
Luleå gymnasieskola väntas bli en av de första skolorna att certifieras.
– Alla är extremt taggade. Vi behöver förtydliga programmet för alla parter, säger läraren Therese Pella.

Samarbetet med arbetsgivarna ser hon som grundläggande för utbildningens attraktionskraft.
– Det har redan förbättrats, exempelvis har vi skrivit certifieringsansökan tillsammans, säger Therese Pella.
Stefan Stålnacke, ägare av Brothers and Sisters i Luleå, är en av arbetsgivarna skolan samarbetar med.
– Det här är viktigt för Luleå som växande handelsstad, för ungdomarna och för branschens status. Men frågar du mig om handelsprogrammet är viktigt när jag anställer så är svaret ändå nej. Utbildningen är en fördel, men social kompetens och intresse för yrket är mer avgörande.
Därför vill Stefan Stålnacke se fler satsningar.
– Det behövs fler ingångar till arbetslivet för unga. Sedan måste vi arbetsgivare bli bättre på att erbjuda heltid, säger Stefan Stålnacke, som har sju anställda varav fyra jobbar heltid.