– Personaltätheten är högre än på en reguljär arbetsplats eftersom Samhall tar hänsyn till funktionsnedsättningen hos medarbetarna. Vi har statliga anslag för våra merkostnader men våra priser till kund är helt marknadsmässiga, säger Samhalls distriktschef Laila Johnsson.

Samhalls verksamhet på Ink Club är en så kallad bemannad lösning, en entreprenad där Samhall sköter hela lagerverksamheten med egna arbetsledare. Ink Club betalar Samhall ett pris per expedierad order.
Ett stort bemanningsföretag har gång på gång uppvaktat e-handelsbolaget för att ta över verksamheten från Samhall.
– De har varit här och gjort tidsstudier för de tror att de kan sköta det billigare. Men vi är nöjda med Samhall och vill inte byta, säger Ink Clubs distributionschef Alissar Ghaddar.

När företaget grundades 1999 sköttes lagret till en början av ”vanliga” lagerarbetare. Många vantrivdes med det monotona arbetet och personalomsättningen var hög. Efter ett par år erbjöd Ink Club jobb åt två personer via Samhall. I dag är de 100 och sköter hela driften.
– Via Samhall får vi människor som trivs med jobbet och som stannar kvar och utvecklas. Mina två första anställda jobbar här än! säger Alissar Ghaddar.