Det nya mediehuset ska kunna vara i drift vid årsskiftet 2014/2015, tror Handels förbundsordförande Lars Anders Häggström.
–Det finns inga datum spikade ännu. Styrelsen har tagit det formella beslutet, nu återstår det att verkställa det. Alltid när ett beslut ska realiseras som berör människor och organisation, ska det ske med stor omsorg, säger Lars-Anders Häggström.

Handelsnytt blir därmed en av sju tidningar som planeras att ingå i samarbetet kring mediehuset. Tanken är att tidningarna ska dela lokaler och samarbeta kring digitala lösningar.
Men framförallt är det ett sätt att stärka arbetsmarknadsjournalistik och opinionsbildning, menar Lars-Anders Häggström.

–Handelsnytt är en mycket bra tidning, och den kommer att behålla sin profil som den är idag. Men vi tror arbestmarknadsjournalistiken kommer att bli ännu starkare genom möjligheten att samverka under samma tak.

Förbundsstyrelsen beslutade att ansluta Handelsnytt enligt utredningens alternativ att tidningen journalister ska anställas av ett produktionsbolag i mediehusets regi, i stället för att vara anställda av Handels.

Det handlar inte om besparingar, enligt Lars-Anders Häggström
–Inledningsvis kommer det att bli något dyrare, men på sikt kommer det att gå jämnt upp, med en eventuell besparing.

Finns det några risker?
-Den enda risk jag kan se är om det blir för få tidningar som går med och att vi därmed inte blir tillräckligt starka. Men de flesta tidningar har uttryckt sig positivt. Det här är framtiden.

Beslutet att LO:s tidningar ska bilda ett gemensamt mediehus togs av LO:s styrelse i början av februari i år. Sju tidningar har hittills varit med i diskussionen och ska ta sina beslut under våren. Förutom Handelsnytt är det Arbetet, Kommunalarbetaren, Byggnadsarbetaren, Dagens Arbete, Fastighetsfolket och Sekotidningen.